Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/1/2014, quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014

Thông tư yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp phải có kế hoạch nghiên cứu triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực tế khác. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng phải được nghiên cứu, bổ sung và cập nhật thường xuyên.

Nhằm ngăn ngừa tổn thất điện, Thông tư quy định, hệ thống phải được thiết kế để tránh các dạng tổn thất điện sau: 1- Tổn thất điện áp; 2- Tổn thất do lệch pha; 3- Tổn thất do hệ số công suất nhỏ; 4- Tổn thất máy biến áp; 5- Tăng chi phí mua điện do vận hành giờ cao điểm.
Các giải pháp giảm tổn thất điện trong hệ thống cũng được đưa ra tại Thông tư gồm: Tăng điện áp truyền tải; lựa chọn dây dẫn với chất liệu và tiết diện phù hợp; hiệu suất máy biến áp phải đảm bảo nằm trong khoảng 85%-95%; sử dụng hợp lý các máy biến áp; cân bằng các pha trong hệ thống sử dụng điện...

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình đốt nhiên liệu; trong hệ thống cấp nhiệt và hệ thống lạnh; trong hệ thống điều hòa không khí, cấp nước nóng; trong động cơ điện…