Một số nội dung mới tại thông tư 153 về hóa đơn

Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức, hộ, cá nhân có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để là...

Thông tư 03: Pháp lý và hợp lý?

Nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận về cách tính diện tích căn hộ chung cư, đồng thời nhiều câu hỏi đã được đặt ra về cơ sở pháp ...

Bất thường Thông tư vô hiệu hóa Luật

Về nguyên tắc, khi ban hành Thông tư hướng dẫn phải tuân thủ tuyệt đối theo Luật đã ban hành trước đó, nếu thay đổi chỉ được thay đổi về ...

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/1/2014, quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ...

Thông tư 05 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư gián tiếp

Do vốn đầu tư gián tiếp thường mang tính ngắn hạn và có thể gây biến động bất lợi đối với nền kinh tế, nhất là khi dòng vốn này đảo chiều đ...

Sửa Thông tư 16: Quả bom tranh chấp vẫn chưa bị vô hiệu hóa

Việc Bộ Xây dựng ngay trong Thông tư số 03/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể và hướng dẫn...