Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với người chưa thành niên

Câu hỏi: Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với người chưa thành niên?

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

Câu hỏi: Quy định pháp luật về hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước?

Hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản tại Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2...

Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Câu hỏi: Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào trong Thông tư số 02/2014/TT-BT...

Sang tên xe nhưng không tìm được chủ xe cũ

Câu hỏi: Tôi ở Bình Dương, mua chiếc xe ô tô qua nhiều đời chủ. Trên giấy đăng ký xe mang tên công ty ở TP Hồ Chí Minh nhưng nay cô...

Hỏi về Thông tư số 179/2012/TT-BTC

Câu hỏi: Theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về Chênh lệch tỷ giá thì khoản chi phí trả trước không phải đ...

Xử phạt việc xuất hóa đơn sai

Câu hỏi: Khách hàng mua hàng trị giá 5.000.000 đồng nhưng đề nghị chúng tôi viết hóa đơn trị giá 10.000.000 đồng. Trường hợp này công...

Thủ tục để đặt in hóa đơn

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi đã đặt in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trước khi sử dụng chúng tôi phải làm các thủ t...

Hỏi về hóa đơn trong Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính

Câu hỏi : Công ty TNHH một thành viên đang hoạt động, có mức vốn điều lệ 2 tỷ đồng có được tự in hoá đơn khi bán hàng hoá không?